Coronavirus

Het Coronavirus (ook wel COVID-19 genoemd) is nu in Nederland bij verschillende mensen vastgesteld. Onze kraamverzorgenden doen ons uiterste best om het Coronavirus op afstand te houden. Dit heeft gevolgen voor de zorg .

Om verder verspreiding te voorkomen, hanteert Kraamthuis tot nader order het volgende beleid:

Probeer te voorkomen dat je het Coronavirus krijgt of het aan anderen geeft.

Uren zorg : Op dit moment kunnen wij de kraamzorg geven. Het aantal uren zal aangepast worden aangepast en per moment en per kraambed en per kraambed zal dit worden bekeken. Er kunnen nieuwe richtlijnen volgen vanuit de geboortezorg/politiek/RIVM. Mochten het wijzigen dan brengen wij jullie daarvan op de hoogte. 

Jullie kunnen nog steeds onder leiding van je verloskundige en onze begeleiding bevallen, thuis of in het ziekenhuis. Als je zwanger bent, maak je je hier misschien extra zorgen over. Hieronder antwoorden op en beeldmateriaal over de meest gestelde vragen.

Om verdere verspreiding te voorkomen, hanteren we tot nader order het volgende beleid:

Probeer te voorkomen dat je het Coronavirus krijgt of aan anderen geeft. De volgende landelijke richtlijnen hanteren wij:

Intake:

Om de kans op besmetting te verminderen, volgen wij de landelijke richtlijn. De intake thuis, zal omgezet worden naar een telefonisch intake.

Kraamvisite:

Gezinnen zullen GEEN kraamvisite uitnodigen. De kraamzorgorganisaties begrijpen dat dit een zeer ingrijpende maatregel is, maar sociale contacten moeten zoveel mogelijk worden vermeden. Zorgmaatschappelijk gezien moeten wij de kans op besmetting zo laag mogelijk houden. Dit is in het belang van de kraamvrouw, de baby, haar gezin én de kraamverzorgende.

Hygiëne voor kraamverzorgende, kraamvrouw en gezinsleden

 • De kraamverzorgende draagt beschermende kleding.
 • Jullie wassen regelmatig je handen en met desinfecterende zeep;
 • Nies inde elleboog van je arm;
 • Gebruik papieren zakdoekjes;
 • Geef elkaar geen hand;
 • Schud helemaal geen handen!
 • Geen kraamvisite!

Maatregelen beschreven voor sociale afstand

 • Als er iemand binnen het gezin koorts heeft en/of hoest, vermijden de kraamverzorgende verblijf in dezelfde ruimte. Breng vroegtijdig ons op de hoogte opdat wij aanpassingen kunnen treffen.
 • Wij zullen in overleg gaan met de verloskundige en/of huisarts om te overleggen of er getest moet worden
 • De sociale contacten zijn beperkt tot het hoogstnodige: vermijd dus kraamvisites
 • Vraag iemand in de omgeving om boodschappen te doen, of laat de boodschappen thuis bezorgen.

Vragen en antwoorden Coronavirus

https://deverloskundige.nl/nieuws/artikel/vragen-antwoorden-coronavirus/433

 

Heb je algemene vragen over het Coronavirus? Neem dan contact op met het publieksnummer van het RIVM (0800) 1351.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-gezondheid

 

Klachten:

Maak je je zorgen over je gezondheid, de gezondheid van je baby of huisgenoten heb je klachten als: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, verhoging (tot 38 graden) of koorts (meer dan 38 graden) Geen paniek maar bel je verloskundige, je huisarts én ons (06 45042220)

 

Coronavirus en borstvoeding

Kraamthuis
MCL Zorgplein
Achlumerdijk 2
8862 AJ Harlingen

T. 06-45042220
E. info@kraamthuis.nl

Aanmelden bij Kraamthuis

Wij adviseren je om je vóór de veertiende week van je zwangerschap in te schrijven.  Als wij jouw aanmelding bij de verzekeraar gecontroleerd hebben, kunnen wij je inschrijving afronden. Daarna ontvang je binnen een week een schriftelijke bevestiging van ons.